• SUBSCRIBE
  • FACEBOOK
  • TWITTER

Architektura a adaptacja starych więzień na przestrzenie mieszkalne.

Słusznie od początku wykorzystywania technik fotograficznych ich użytkownicy i odbiorcy zorientowali się, że powstał nowatorski sposób zapisu realiów – prędki i dokładny. Ludzie od zarania dziejów utrwalali istotne wydarzenia metodami wizualnymi, za pomocą rysunku, malarstwa, rzeźby. Fotografia przekazała dokumentalistom narzędzie niepowszechne przez swoją dostępność i precyzję zapisu. W prasie od początku jej egzystencje zamieszczano meldunki naoczne, fotografia stała się równorzędną ze słowem pisanym składową zawartości gazet. To właśnie dzięki fotografii szerokie masy czytelników mogły poznać wizerunki sławnych ludzi oraz miejsc. Powstała nowa dyscyplina dziennikarska – fotoreportaż, bazująca przede wszystkim na przekazie fotograficznym, składającym się z cykli fotografii dotyczących konkretnego tematu typu fotografia na płótnie, uszeregowanych i skomponowanych w ten sposób, by komponować widoczny i nośny przekaz. Wstrząsające relacje reporterskie docierały oraz docierają do odbiorców z miejsc dotkniętych katastrofami katastrof i wojen. Pomimo pełnej współczesnej technologii, praca fotoreportera w takich okolicznościach bywa nadzwyczaj niebezpieczna.

1. Zobacz stronę

2. Dowiedz się więcej

3. Sprawdź tutaj

4. Czytaj dalej

5. Kontynuuj Domy przyszłości a wykorzystanie energii geotermalnej.

Categories: Blog

Comments are closed.